Nejbližší lekce

Další lekce 

Newsletter

Chcete zasílat novinky na e-mail?

Rychlý kontakt

V případě zájmu o taneční lekce

+420 732 944 073
prihlaska@moderni-tanecni.cz

Pro ostatní dotazy

+420 732 944 073
info@moderni-tanecni.cz

Všeobecné obchodní podmínky a organizační pokyny

Přihláška
Přihláška do kurzu může probíhat elektronicky nebo písemně a je brána jako závazná. Pokud se z vážných důvodů nebudete moci kurzu účastnit, je vaší povinností tuto skutečnost oznámit co nejdříve. Uhrazená záloha je nevratná. Nárok na vrácení kurzovného lze uplatnit pouze ze zdravotních nebo jiných vážných důvodů, které by zabraňovaly v absolvování kurzu. V těchto případech Vám bude vrácena částka snížena o zálohu.

Přihlášení
Svým přihlášením do kurzu stvrzujete, že jste se seznámil/a s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a souhlasíte s jejich dodržováním. Dále udělujete výslovný souhlas dle § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, Moderních tanečních - provozovateli Jiřímu Herůdkovi, IČO: 00761583 k tomu, že tyto údaje budou zpracovány a archivovány k interním potřebám společnosti. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou a může být kdykoli odvolán, a to formou elektronické zprávy na adresu prihlaska@moderni-tanecni.cz.

Průběh kurzů
Dospělí - Týden před začátkem kurzu od nás dostanou všichni přihlášení informační e-mail, ve kterém se dozví podrobnější informace o začátku a průběhu kurzu.

Středoškoláci - Zvolený zástupce třídy obdrží v měsíci červnu informační e-mail, ve kterém bude třídní kolektiv informován o začátku kurzu, rozdělení do skupin a rozpisu lekcí. Týden před začátkem kurzu od nás dostanou všichni přihlášení informační e-mail, ve kterém se dozví podrobnější informace o zahájení kurzu. Pro bližší informace nás sledujte na www.facebook.com/modernitanecni.cz.

Na 1. lekci přijďte prosím s mírným předstihem cca 10 - 15 minut, kvůli plynulému odbavení u prezence. V kurzech pro mládež Vám bude vystavena průkazka, opravňující k účasti na jednotlivých lekcích kurzu. V tanečních kurzech pro dospělé průkazky nevystavujeme.

Průkazka účastníka kurzu je nepřenosná. Účastník kurzů je povinen prokazovat se na každé lekci svou kartičkou, kde se mu bude zaznamenávat účast.

Docházka do kurzu je záležitostí každého účastníka, nenavštívené lekce nebudou odečítány z kurzovného.

Oblečení a obuv do tanečních
Na taneční parket je dovolený vstup výhradně v čisté společenské (taneční) obuvi.

Dospělí - V kurzech pro dospělé není vyžadováno formální oblečení – inspiraci můžete najít na našich stránkách.

Středoškoláci - V kurzech pro mládež je vyžadováno společenské oblečení, více v sekci taneční kurzy pro mládež.

Obecná společenská pravidla a pokyny vyučujících jsou pro účastníky kurzu a jejich hosty závazné. V případě opakovaných hrubých přestupků proti společenským zvyklostem může vyučující účastníka z kurzů bez náhrady vyloučit.

Video záznam – taneční kurzy pro mládež budou zaznamenávány profesionálním fotografem a kameramanem. Fotografie či videa zachycující účastníky kurzů či akcí mohou být vystaveny na webových stránkách moderni-tanecni.cz nebo použity na jiných propagačních materiálech.

Poznámky - Konzumace alkoholických nápojů účastníky kurzu pro mládež není povolena. V průběhu výuky není vhodné používat mobilní telefony.